Knytpunkten familjevård arbetar med förstärkt familjehemsvård.

Målsättningen är att bedriva konsulentstödd familjehemsvård med hög kvalitet.

Upptagningsområde

Upptagningsområde

Vi riktar oss till kommuner och tar emot förfrågningar från hela Sverige.

Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, LSS och/eller annan lagstiftning.

Vi erbjuder

  • Förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar 0 – 20 år
  • Mor och barnplaceringar
  • Syskonplaceringar
  • Akuta placeringar i jourhem
  • Utbildning och sammankomster för våra jour- och familjehem

Tilläggstjänster

  • Familjesamtal för utveckling och stöd i föräldrarollen
  • Handledning till personal inom socialtjänst, samt till andra verksamheter som arbetar med inriktning barn, ungdom och familj

Familjehem?

Vi har alltid efterfrågan på familjehem. För intresseanmälan eller mer information, kontakta oss gärna.

Knytpunkten Familjevård AB ©2016 | 556757-4354 Postadress: Box 22 162, 70205 Örebro